2016/04/04

ارتباطات یکپارچه در 3CX

2016/02/28

نحوۀ انجام تنظیمات هدست های کامپیوتری

2016/02/18

تکنولوژی حذف نویز محیط

فناوری عامیانه کاهش نویز (Active Noise Control) : صدا متشکل از امواج تحت فشار است که شامل دوره های متناوب فشرده سازی و آزادسازی امواج فشرده […]
2016/01/28

مرکز تماس

مروزه مراکز ارتباط (Contact Centers)، نقش مهمی را در ارتباط بین کسب و کار ها و مشتریانشان بازی می کنند. سازمانها به اهمیتی که مراکز ارتباط در موفقیت […]
مشاوره و خرید: 021 82437000