2017/02/28

بدون محدودیت بر روی هر تلفنی که دارید از هدست استفاده کنید

تلفن ها رو می توان از طریق قابلیت های محتلف دسته بندی کرد.یکی از این قابلیت ها ،قابلیت استفاده از هدست است. معمولا تلفن هایی که  […]
مشاوره و خرید: 021 82437000