2016/01/28

مرکز تماس

مروزه مراکز ارتباط (Contact Centers)، نقش مهمی را در ارتباط بین کسب و کار ها و مشتریانشان بازی می کنند. سازمانها به اهمیتی که مراکز ارتباط در موفقیت […]
2016/01/19

مراکز تلفن IP PBX

امروزه تلفن یکی از اصلی ترین و بدیهی ترین اجزاء یک سازمان،‌ ارگان و از همه مهمتر کسب و کار همه ماست و این بدیهی بودن […]
مشاوره و خرید: 021 82437000