2016/12/28

عوامل سنجش مرکز تماس : همه چیز درباره سود خالص

بیشتر مدیران مراکز تماس از مضرات نویز محیط آگاهند اما شاید ندانند که این میتواند باعث ار بین رفتن چه حجم بزرگی از سرمایه میشود.وقتی شما […]
2016/01/28

مرکز تماس

مروزه مراکز ارتباط (Contact Centers)، نقش مهمی را در ارتباط بین کسب و کار ها و مشتریانشان بازی می کنند. سازمانها به اهمیتی که مراکز ارتباط در موفقیت […]
2016/01/19

مراکز تلفن IP PBX

امروزه تلفن یکی از اصلی ترین و بدیهی ترین اجزاء یک سازمان،‌ ارگان و از همه مهمتر کسب و کار همه ماست و این بدیهی بودن […]
مشاوره و خرید: 021 82437000