2017/10/24

با Post Mode آشنا شوید و آن را حل کنید!

گاهی مواقع اتفاق می افتد که هنگام اتصال برق به تلفن صفحه ی نمایشگر تلفن مطابق شکل زیر کلمه ی Post Mode را نشان می دهد. […]
مشاوره و خرید: 021 82437000